Växtgaranti

Växtgaranti

 

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta. Dessutom ger vi dig etableringsgaranti på fleråriga vedartade växter såsom träd, buskar, barrväxter, rhododendron, azaleor, häckplantor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.

 

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader eller mer, innan man ser att växten har anpassat sig till den nya växtplatsen.

 

Om du misslyckas med någon växt, trots att du har följt våra planteringsråd och skötselanvisningar, ska du låta växten stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.

 

EVENTUELL REKLAMATION SKA GÖRA SENAST:

- vårköp (mars-maj) tidigast efter 2 månader och inom 5 månader

- sommarköp (juni-augusti) inom 2 månader

- höstköp (september-november) senast 31 maj följande år

 

GARANTIN OMFATTAR INTE:

- perenner, krukväxter & säsongsväxter

- prisnedsatta växter

- växter som skadats vid transport eller vi plantering

- växter som fått bristfällig skötsel (t.ex. felaktig

plantering/vattning)

- växter som planterats i krukor eller liknande kärl

- växter som drabbats av sjukdomar, skadedjur eller

viltangrepp

- vissnesjukan på storblommig klematis

- blommande bambu

- buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladum

buxicola efter plantering

- växter som fått vinterskador eller drabbats av

tjältorka

- städsegröna växter planterade efter sista september

 

Det är mycket viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt. Om inte tillräcklig dränering av växtplatsen har utförsts korrekt, täcker inte garantin. Fråga i första hand våra mycket duktiga och erfarna trädgårdsmästare om råd. Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt eller med de rätta förutsättningar, täcks inte växten av vår etableringsgaranti.

 

SPARA ALLTID KVITTOT - DET ÄR DIN GARANTISEDEL

 

VID ALLA TYPER AV REKLAMATION SKA GILTIGT KASSAKVITTO VISAS UPP! VID REKLAMATION KRÄVS RETUR AV PLANTAN!

 

Hitta hit Kontakta oss Följ oss

 

 

Kullavägen 95 Telefon

262 54 Ängelholm 0431-122 32

Karta >> E-post

tradgard@hedentorps.se