Växtgaranti

Följ Hedentorps 

Växtgaranti


För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta. Dessutom ger vi dig etableringsgaranti på fleråriga vedartade växter såsom träd, buskar, barrväxter, rhododendron, azaleor, häckplantor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.


Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader eller mer, innan man ser att växten har anpassat sig till den nya växtplatsen.


Om du misslyckas med någon växt, trots att du har följt våra planteringsråd och skötselanvisningar, ska du låta växten stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.


EVENTUELL REKLAMATION SKA GÖRA SENAST:

- vårköp (mars-maj) tidigast efter 2 månader och inom 5 månader

- sommarköp (juni-augusti) inom 2 månader

- höstköp (september-november) senast 31 maj följande år


GARANTIN OMFATTAR INTE:

- perenner, krukväxter & säsongsväxter

- prisnedsatta växter

- växter som skadats vid transport eller vi plantering

- växter som fått bristfällig skötsel (t.ex. felaktig

  plantering/vattning)

- växter som planterats i krukor eller liknande kärl

- växter som drabbats av sjukdomar, skadedjur eller

  viltangrepp

- vissnesjukan på storblommig klematis

- blommande bambu

- buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladum

  buxicola efter plantering

- växter som fått vinterskador eller drabbats av

  tjältorka

- städsegröna växter planterade efter sista september


Det är mycket viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt.  Om inte tillräcklig dränering av växtplatsen har utförsts korrekt, täcker inte garantin. Fråga i första hand våra mycket duktiga och erfarna trädgårdsmästare om råd. Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt eller med de rätta förutsättningar, täcks inte växten av vår etableringsgaranti.


SPARA ALLTID KVITTOT - DET ÄR DIN GARANTISEDEL


VID ALLA TYPER AV REKLAMATION SKA GILTIGT KASSAKVITTO VISAS UPP!

VID REKLAMATION KRÄVS RETUR AV PLANTAN!

Anmälan nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad, få information och erbjudande via våra nyhetsbrev?


Klicka då här och skriv upp dig på våra nyhetsbrev.

Hitta hit 


Kullavägen 95

262 54 Ängelholm


Vägbeskrivning

Kontakta oss


Telefon:  0431-122 32


E-post

tradgard@hedentorps.se

© 2019 Hedentorps Plantskola