Trädgårdsdesign

TRÄDGÅRDSDESIGN

Utöver trädgårdsrådgivning går det att beställa en skiss/ritning över trädgården med förslag på placering av träd, buskar, perenner och rumsindelning m.m. samt en växtlista.
Det finns två alternativ att välja mellan.

Idéskiss & formgivning


En skalenlig idéskiss i svartvitt där trädgårdens olika rum och funktioner ritas ut men utan detaljerade materialval.

Tyngdpunkten ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag. Växtförslag på 4-5 karaktärsväxter som förstäker trädgårdens stil.


  • 50-499 kvm  3500:-
  • 500-999 kvm  5000:-
  • 1000-2000 kvm 7000:-


Vid större tomtyta lämnar vi offert först.

Designpaket

- detaljerad planskiss


En skalenlig och mer detaljerad och färglagd planskiss som visar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor. Konstruktioner som plank, pergola, växthus, pool ritas in men utformning av dessa gör du själv.

Växtlista med svensk/latinska namn ingår.


  • Lilla paketet 50-499 kvm  7000:-
  • Mellan paketet 500-999 kvm  11 000:-
  • Stora paketet 1000-2000 kvm  15 000:-


Vid större tomyta lämnar vi offert först!

Så förbereder du dig


  • Fundera över vilka frågeställningar som är viktigast. Vad fungerar bra respektive dåligt i trädgården? Tillgångar? Önskemål?

  • En skalenlig tomtritning med huset inritat, i skala 1:100 eller 1:200 behövs. På denna ritning kan du t.ex. rita in större träd, byggnader, pool och annat viktigt som finns på tomten. Tomtritningen kan du beställa från ditt kommunkontor. Tänk på att vara ute i god tid!

  • Ta gärna bilder på trädgården, max 5-8 stycken, från olika håll. Maila in bilderna senast tre dagar innan mötet så att vi hinner förbereda oss.

  • Inspirationsbilder på vad du tycker om. Det kan vara egna foton eller från tidningar och böcker.
Kontakta oss här om trädgårdsdesign låter perfekt för dig och din trädgård.