Årets perenn

Årets perenn 2023


Pulsatilla vulgaris, Backsippa


Backsippa är enljuvligt vacker, långlivad och härdig perenn som värmer våra hjärtan när vi behöver det som mest. Så snart trädgården vaknat ur vintervilan slår de stora, färgstarka blommorna ut. Fulla av liv i sig själva men också genom de insekter som här bjuds på nektar och pollen vid en tid då tillgången är begränsad i naturen.


Fridlyst och viktig för pollinerare
Numera förekommer backsippa sparsamt vildväxande, främst de södra delarna av vårt land. Den är fridlyst i hela landet och är rödlistad. Att artepitetetvulgarisbetyder vanlig eller allmän har alltså blivit missvisande, och att hämta en planta i naturen är självfallet uteslutet. Lyckligtvis är backsippa vanlig i odling och i trädgårdsbutiker, så både vi och insekterna kan fortsätta glädjas åt den. Backsippa är viktig för den biologiska mångfalden. För humlor som flyger tidigt på våren är den värdefull som matkälla, inte minst för nyvakna humledrottningar som ska börja bygga bo. Den är också en värdväxt för två rödlistade fjärilar, smaragdgrön lundmätare och större vitbandsvecklare.


För soliga och torra lägen

Backsippa trivs i full sol i väldränerat läge. Torra, kalkrika jordar liksom sten- och gruspartier är utmärkta växtplatser. Som det svenska namnet säger är backar favorittillhåll, särskilt sandiga sådana. Backsippan går även bra att odla i rabatter i vanlig trädgårdsjord med bra dränering. Växtplatsen behöver vara öppen och utan konkurrens från starkväxande grannar. I rätt miljö blir backsippan långlivad och lättskött. Torka klarar plantorna bra när de är etablerade. Backsippa har övervintringsförmåga A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge.