Trädgårdsservice

TRÄDGÅRDSSERVICEBehöver du hjälp med planteringen? Eller kanske beskärning, föryngring eller gallring av dina fruktträd? Eller bokhäcken som behöver beskäras?

Vi kan hjälpa dig med • Beskärning, gallring och föryngring av rosor, buskar och mindre träd.
  Mindre träd=nås med vanlig stege
  (RUT-avdrag)
 • Häckklippning (RUT-avdrag)
 • Plantering av växter i rabatt och krukor
  (ej RUT-avdrag)

 • Bortforsling av trädgårdsavfall gäller endast avfall som uppstår vid vårt egna arbete
  (ej RUT-avdrag)


PRIS

700:-/timme och person

Vi debiterar för hel- och halvtimme.
På det arbete som berättigar till RUT dras halva arbetskostnaden av direkt på din faktura.

Milersättning och körtidsersättning tillkommer.

Milersättning 60:-/mil

Körtidsersättning=vår arbetskostnad börjar gälla när vi kör från Hedentorps till dig som kund.

Bortforsling av trädgårdsavfall 900:-/last.


All priser är inklusive moms.


ATT TÄNKA PÅ


Bortforsling av trädgårdsavfall gäller endast avfall som uppstår vid vårt egna arbete.

Samla ihop trädgårdsavfall = RUT-avdrag

Bortforsling av trädgårdsavfall = ej RUT-avdrag


Vi föbereder inte inför en plantering d.v.s. röjer och tar bort gamla träd, buskar, häckar, gräsmatta etc.

Du kan läsa med på Skatteverkets hemsida om vad som gäller för RUT-avdrag.